సినిమా హీరోలపై అంతులేని అభిమానం ఏర్పడడానికి కారణం!?
సినిమా హీరోలపై అంతులేని అభిమానం ఏర్పడడానికి కారణం!?

Read more »

" మనిషి సహజంగా మంచివాడు " - మీ అభిప్రాయం?
" మనిషి సహజంగా మంచివాడు " - మీ అభిప్రాయం?

Read more »

"యధార్ధవాది - లోకవిరోధి" అనే నానుడితో మీరు ఎంతవరకు ఏకీభవిస్తారు?
"యధార్ధవాది - లోకవిరోధి" అనే నానుడితో మీరు ఎంతవరకు ఏకీభవిస్తారు?

మీరూ ప్రజ కు ప్రశ్నలు పంపాలనుకుంటే వివరాల కోసం  ఇక్కడ  నొక్కండి. యదార్ధవాది లోకవిరోధి అనేది ఓ నానుడి. నిజం మాట్లాడేవారు లేదా ఉ...

Read more »

అత్యాచారాలకు నాస్తికత్వం పెరగడం, పాపభీతి లేకపోవడం కారణమా!?
అత్యాచారాలకు నాస్తికత్వం పెరగడం, పాపభీతి లేకపోవడం కారణమా!?

అంశం  :  మహిళలపై వేధింపులు, అత్యాచారాలు అత్యాచారాలకు నాస్తికత్వం పెరగడం, పాపభీతి లేకపోవడం కారణమా!?   అత్యాచారాలకు నాస్తికత్వం ...

Read more »

"ఆరోపణ" - ఎదుర్కోవడం లేదా స్వీకరించడం ఎలా?
"ఆరోపణ" - ఎదుర్కోవడం లేదా స్వీకరించడం ఎలా?

Read more »

మానవ హక్కులు అంటే కొందరికే చెందుతాయా !?
మానవ హక్కులు అంటే కొందరికే చెందుతాయా !?

Read more »

ఉచిత పథకాల వల్ల పేదరికం పోతుందా?
ఉచిత పథకాల వల్ల పేదరికం పోతుందా?

మీరూ ప్రజ కు ప్రశ్నలు పంపాలనుకుంటే వివరాల కోసం  ఇక్కడ  నొక్కండి. ---------------------------------------- అంశం  :  ఆర్ధికం,  ఉచిత ప...

Read more »

బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా సానియామీర్జా వల్ల తెలంగాణాకు ప్రయోజనం ఏమిటి?
బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా సానియామీర్జా వల్ల తెలంగాణాకు ప్రయోజనం ఏమిటి?

------------------------------------------------ ప్రశ్న పంపినవారు :  పల్లా కొండల రావు. -----------------------------------------------...

Read more »
 
 
 
Top