డ్రింకులతో ఎనర్జీ ప్రయత్నాలతో పొంచి ఉన్న ముప్పు ! - మహేష్ భయ్యా ! ఇటో లుక్కేయాల నువ్వు !
డ్రింకులతో ఎనర్జీ ప్రయత్నాలతో పొంచి ఉన్న ముప్పు ! - మహేష్ భయ్యా ! ఇటో లుక్కేయాల నువ్వు !

ఆల్కహాలు నామమాత్రంగా (0.5% కన్నా తక్కువ) ఉండే పానీయాల్ని 'సాఫ్ట్‌ డ్రింక్స్‌' గా వ్యవహరిస్తారు. మామూలుగా వీటిని చల్లబరిచి తీ...

Read more »

మీకు దమ్ముందా? పెద్దలకు మాత్రమే!
మీకు దమ్ముందా? పెద్దలకు మాత్రమే!

బాలానందం! బ్రహ్మానందం!! మార్కెట్ తెలియని మహదానందం!!! ఈ   ( దమ్ము )  ఆనందం ఇప్పుడుందా మీలో ......!? ఈ ఫోటోలలో కొన్ని పెద్దరాజు సురేష్ ...

Read more »
 
Top