ఒక్కోసారి సంక్షోభ నుంచి బయటపడ్డాక గతంకన్నా మెరుగైన జీవితం లభించొచ్చు !
ఒక్కోసారి సంక్షోభ నుంచి బయటపడ్డాక గతంకన్నా మెరుగైన జీవితం లభించొచ్చు !

చంద్రవదన్‌ పేరు మోసిన రియల్‌ ఎస్టేట్‌ వ్యాపారి. రియల్‌ ఎస్టేట్‌ మంచి ఊపుమీదండగా కోట్లు గడించాడు. ఆ డబ్బులతో మరిన్ని చోట్ల భూములు కొను...

Read more »
 
Top