బ్లాగును ఎలా ఉపయోగించాలీ అనేదానికి నిబంధనలుంటాయా?
బ్లాగును ఎలా ఉపయోగించాలీ అనేదానికి నిబంధనలుంటాయా?

మీరూ ప్రజ కు ప్రశ్నలు పంపాలనుకుంటే వివరాల కోసం  ఇక్కడ  నొక్కండి. ప్రజ పాలసీ కోసం ఇక్కడ నొక్కండి. --------------------------------------...

Read more »

కంటేనే అమ్మంటే ఎలా?
కంటేనే అమ్మంటే ఎలా?

కంటేనే అమ్మంటే ఎలా? ఈ ఫోటో ప్లస్ లో నీహారిక గారి ప్రొఫైల్ నుండి సేకరించాను. ఈనాడులో వార్త ఇది. ఇలా ఇంకా చాలా జరుగుతూనే ఉంటాయి.  అ...

Read more »

శ్రమతో సంపాదించిన సొమ్ముతో పెట్టుబడి పెడితే మార్క్సిజం తప్పంటుందా!?
శ్రమతో సంపాదించిన సొమ్ముతో పెట్టుబడి పెడితే మార్క్సిజం తప్పంటుందా!?

ఈ ప్రశ్న ప్రజ బ్లాగులో Green Star గారు నన్ను అడిగారు. నేను వీలుచూసుకుని సమాధానం చెపుతానన్నాను. దీనిని ఓ పోస్టుగా ఇక్కడ సమాధానం చెప్పడం జరిగ...

Read more »
 
Top