చర్చి ఫాదర్‌ నా పుండును ఆప్యాయంగా కడిగి శుభ్రం చేస్తాడు- హిందూ మతానికి చెందిన స్వాములు నన్ను స్పృశిస్తారా?
చర్చి ఫాదర్‌ నా పుండును ఆప్యాయంగా కడిగి శుభ్రం చేస్తాడు- హిందూ మతానికి చెందిన స్వాములు నన్ను స్పృశిస్తారా?

Note : ఆంధ్రజ్యోతిలో కొత్తపలుకు వ్యాసం ఇది. ఆలోచనాపరులకు ఉపయోగపడుతుందని ఇక్కడ ఉంచుతున్నాను. భక్తిలో కూడా ఆత్మ వంచన ఉంటుందా? అని మనకు...

Read more »

మతమార్పిడుల ఆలోచనల వెనుక సామ్రాజ్యవాదమున్నదా?
మతమార్పిడుల ఆలోచనల వెనుక సామ్రాజ్యవాదమున్నదా?

మతమార్పిడులకు కారణాలేమిటి? ఇటీవలి కాలంలో సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఒక విషయాన్ని గమనించారు. 20 వ శతాబ్దాన్ని భావజాలము సిద్ధాంతాలు ప్రధానంగ...

Read more »
 
Top