తెలుగు బ్లాగు కాలక్షేపం సరుకు కాదని గర్వంగా అనుకునే రోజు రావాలి - శ్యామలరావు
తెలుగు బ్లాగు కాలక్షేపం సరుకు కాదని గర్వంగా అనుకునే రోజు రావాలి - శ్యామలరావు

తాడిగడప శ్యామల రావు గారు

Read more »

ఖర్చును పెంచి ఆరోగ్యాన్ని నాశనం చేస్తున్న ధూమపానాన్ని నిషేధించాలి !
ఖర్చును పెంచి ఆరోగ్యాన్ని నాశనం చేస్తున్న ధూమపానాన్ని నిషేధించాలి !

ధూమపానం-అనర్థాలు మనిషి సంతోషంగా ఉండాలంటే ముందుగా కావల్సింది మంచి ఆరోగ్యం.   అందుకే   ' ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం ' అని అం...

Read more »

'పల్లె ప్రపంచం ఫౌండేషన్' కార్యక్రమాలు ప్రారంభం!
'పల్లె ప్రపంచం ఫౌండేషన్' కార్యక్రమాలు ప్రారంభం!

'పల్లె ప్రపంచం ఫౌండేషన్' సంస్థ మా మండల కేంద్రమైన బోనకల్ లో ఈ రోజు (5-4-2015) ప్రారంభించడం జరిగింది. కొన్ని ఆటంకాల వలన 2 సంవత్సరాలు...

Read more »
 
Top