చర్చి ఫాదర్‌ నా పుండును ఆప్యాయంగా కడిగి శుభ్రం చేస్తాడు- హిందూ మతానికి చెందిన స్వాములు నన్ను స్పృశిస్తారా?
చర్చి ఫాదర్‌ నా పుండును ఆప్యాయంగా కడిగి శుభ్రం చేస్తాడు- హిందూ మతానికి చెందిన స్వాములు నన్ను స్పృశిస్తారా?

Note : ఆంధ్రజ్యోతిలో కొత్తపలుకు వ్యాసం ఇది. ఆలోచనాపరులకు ఉపయోగపడుతుందని ఇక్కడ ఉంచుతున్నాను. భక్తిలో కూడా ఆత్మ వంచన ఉంటుందా? అని మనకు...

Read more »
 
Top