శ్రమ దోపిడీపై పెను గర్జన - చెరగని మేడే ఉద్యమ చర్రిత
శ్రమ దోపిడీపై పెను గర్జన - చెరగని మేడే ఉద్యమ చర్రిత

  మేడే కార్మికవర్గానికి స్ఫూర్తినిచ్చేరోజు. ఎనిమిది గంటల పనిదినం కోసం పోరాడి చనిపోయిన అమరవీరులకు నివాళలు అర్పించేరోజు. కార్మ...

Read more »
 
Top