తెలుగు జాతి నిండు గౌరవాన్ని విశ్వ విఖ్యాతం చేసిన లంగా,ఓణీలు!
తెలుగు జాతి నిండు గౌరవాన్ని విశ్వ విఖ్యాతం చేసిన లంగా,ఓణీలు!

అందాల పోటీలు, ఫ్యాషన్‌ ప్రపంచపు తళుకు, బెళుకులకు... తెలుగుదనాన్ని ఒలికించే సాంప్రదాయ దుస్తులుగా పేరున్న..లంగా ఓణీలకు తాత్కాలికంగా బ...

Read more »
 
Top