ఘనా ఘన సుందరా! ఘంటసాల మాస్టారిలా ..! ఇలా.......!
ఘనా ఘన సుందరా! ఘంటసాల మాస్టారిలా ..! ఇలా.......!

ఘంటసాల పాడుతుంటే చూశారా? ఆయన గతించి నాలుగు దశాబ్ధాలు అయినా... (జననం: డిసెంబర్ 4, 1922 - మరణం: ఫిబ్రవరి 11, 1974 ) తెలుగునాట ప్రతీ...

Read more »

మీకు నచ్చిన పాట చెప్పండి
మీకు నచ్చిన పాట చెప్పండి

మీకు నచ్చిన పాట చెప్పండి 'నాకు నచ్చిన పాట' పేరుతో పాత పల్లెప్రపం బ్లాగులో ఓ శీర్షిక నడపడం జరిగింది. ఆ శీర్షికలో పాలుపంచుకు...

Read more »

హిందు సన్యాసులకి వైజ్ఞానిక ప్రగతి ఇష్టం లేదా?
హిందు సన్యాసులకి వైజ్ఞానిక ప్రగతి ఇష్టం లేదా?

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒకసారి తిరుమల కొండపై హెలీ ప్యాడ్ నిర్మించాలనుకుంది. దానికి అక్కడి హిందు సన్యాసులు అభ్యంతరం చెప్పారు. "తిర...

Read more »

ఉచిత సలహాలుతో ఉపయోగమెంత ?
ఉచిత సలహాలుతో ఉపయోగమెంత ?

సలహాలు - సంగతులు ! సామెతలు చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంటాయని నా అభిప్రాయం. అనుభవంలోనుండి వచ్చిన తిరుగులేని సత్యాలవి. కాకుంటే కొన్ని అవుట్ ...

Read more »

ప్రజలు నిజాయితీపరులకు ఓట్లు వేస్తున్నారా? ఓటు వేసేటప్పుడు ప్రజలను ప్రభావితం చేస్తున్న అంశాలేమిటి? వీటిలో మార్పు తెచ్చేదెలా?
ప్రజలు నిజాయితీపరులకు ఓట్లు వేస్తున్నారా? ఓటు వేసేటప్పుడు ప్రజలను ప్రభావితం చేస్తున్న అంశాలేమిటి? వీటిలో మార్పు తెచ్చేదెలా?

- Palla Kondala Rao *Republished on 04-2-2019 ---------------------- ప్రజ కు ప్రశ్నలు పంపాలనుకుంటే  ఇక్కడ ,  ప్రజ పాలసీ కోసం  ...

Read more »

చిన్న చిత్రం - పెద్ద సందేశం కదా !!
చిన్న చిత్రం - పెద్ద సందేశం కదా !!

 చిన్న చిత్రం - పెద్ద సందేశం కదా !! (ప్లస్ లో దొరికింది !) *Republished

Read more »

అనర్ధం తెచ్చే కోపం అనవసరం కదా!? (కోపం తగ్గించుకోవాలనుకునేవారికోసం)
అనర్ధం తెచ్చే కోపం అనవసరం కదా!? (కోపం తగ్గించుకోవాలనుకునేవారికోసం)

కోపం తగ్గించుకోవాలనుకునేవారికి ఉపయోగపడే అంశమిది. కోపం , అపార్ధం.. ఇలాంటి భావోద్వేగాలను మనిషి అదుపులో ఉంచుకోవడానికి చాలా చిట్కాలు పని చ...

Read more »

కుక్కే నయం....... బాగా నచ్చినవాటిలో ఒకటి..... మీకు నచ్చుతుందనుకుంటున్నా!
కుక్కే నయం....... బాగా నచ్చినవాటిలో ఒకటి..... మీకు నచ్చుతుందనుకుంటున్నా!

(from facebook) ----------------------------- *Republished

Read more »

" నేటి వంటల విధానం ఎందుకు మారాలి? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 60
" నేటి వంటల విధానం ఎందుకు మారాలి? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 60

" నేటి వంటల విధానం ఎందుకు మారాలి? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 60 Note: మంతెన సత్యనారాయన రాజు గారి వీడియోలకోసం  మం...

Read more »

" తక్కువ కాలుష్యాన్ని ఎక్కువ మైలేజిని ఇచ్చే ఆహారం " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 59
" తక్కువ కాలుష్యాన్ని ఎక్కువ మైలేజిని ఇచ్చే ఆహారం " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 59

" తక్కువ కాలుష్యాన్ని ఎక్కువ మైలేజిని ఇచ్చే ఆహారం " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 59 ...

Read more »

" లంఖణం పరమౌషధం " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 53
" లంఖణం పరమౌషధం " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 53

" లంఖణం పరమౌషధం " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 53 Note: మంతెన సత్యనారాయన ర...

Read more »

" స్త్రీలు మారితే కుటుంబం ఎలా మారుతుంది? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 58
" స్త్రీలు మారితే కుటుంబం ఎలా మారుతుంది? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 58

" స్త్రీలు మారితే కుటుంబం ఎలా మారుతుంది? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 58 ...

Read more »

" మాంసాహారాన్ని ఎందుకు మానాలి? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 55
" మాంసాహారాన్ని ఎందుకు మానాలి? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 55

" మాంసాహారాన్ని ఎందుకు మానాలి? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 55 Note: మంత...

Read more »

" ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించే పదార్ధాలు ఏవి? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 52
" ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించే పదార్ధాలు ఏవి? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 52

" ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించే పదార్ధాలు ఏవి? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 52 ...

Read more »

" పాలిష్ పట్టిన ఆహారం వల్ల నష్టాలు " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 32
" పాలిష్ పట్టిన ఆహారం వల్ల నష్టాలు " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 32

" పాలిష్ పట్టిన ఆహారం వల్ల నష్టాలు " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 32 Note: మంతెన సత్...

Read more »

" హార్మోన్లకు సమతులాహారం " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 33
" హార్మోన్లకు సమతులాహారం " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 33

" హార్మోన్లకు సమతులాహారం " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 33 Note: మంతెన సత్యనారాయన రా...

Read more »

" గోధుమగడ్డి విశిష్టత " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 34
" గోధుమగడ్డి విశిష్టత " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 34

" గోధుమగడ్డి విశిష్టత " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 34 Note: మంతెన సత్యనారాయన ర...

Read more »

" కొలెస్టరాల్ ను తగ్గించాలంటే " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 35
" కొలెస్టరాల్ ను తగ్గించాలంటే " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 35

" కొలెస్టరాల్ ను తగ్గించాలంటే " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 35 Note: మంతెన సత...

Read more »

" గ్యాస్ ట్రబుల్ పోవాలంటే? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 36
" గ్యాస్ ట్రబుల్ పోవాలంటే? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 36

" గ్యాస్ ట్రబుల్ పోవాలంటే? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 36 Note: మంతెన సత్యన...

Read more »

" జీర్ణాశయం రహస్యాలు " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 37
" జీర్ణాశయం రహస్యాలు " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 37

" జీర్ణాశయం రహస్యాలు " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 37 Note: మంతెన సత్యనారాయ...

Read more »

" వారానికి ఒక రోజు ఉపవాసం విశిష్టత " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 38
" వారానికి ఒక రోజు ఉపవాసం విశిష్టత " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 38

" వారానికి ఒక రోజు ఉపవాసం విశిష్టత " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 38 Not...

Read more »

" ఒక్క రోజు ఉపవాసాన్ని ఎవరు ఎలా చేయాలి? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 39
" ఒక్క రోజు ఉపవాసాన్ని ఎవరు ఎలా చేయాలి? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 39

" ఒక్క రోజు ఉపవాసాన్ని ఎవరు ఎలా చేయాలి? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 39 ...

Read more »

" ఉప్పుని శని,దరిద్రం అంటారు - నిజమేనా? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 40
" ఉప్పుని శని,దరిద్రం అంటారు - నిజమేనా? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 40

" ఉప్పుని శని,దరిద్రం అంటారు - నిజమేనా? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 40 ...

Read more »

" పొట్ట తగ్గాలంటే? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 42
" పొట్ట తగ్గాలంటే? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 42

" పొట్ట తగ్గాలంటే? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 42 Note: మంతెన సత్యనారాయ...

Read more »

"రోజుకు ఎన్నిసార్లు తింటే మంచిది? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 45
"రోజుకు ఎన్నిసార్లు తింటే మంచిది? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 45

"రోజుకు ఎన్నిసార్లు తింటే మంచిది? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 45 Note: ...

Read more »

" సహజమైన ఆహారం అందిస్తారా?-సప్లిమెంట్స్ అందిస్తారా? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 44
" సహజమైన ఆహారం అందిస్తారా?-సప్లిమెంట్స్ అందిస్తారా? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 44

" సహజమైన ఆహారం అందిస్తారా?-సప్లిమెంట్స్ అందిస్తారా? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 44 ...

Read more »

"బరువు - బలం పెరగాలంటే ఏం తినాలి? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 46
"బరువు - బలం పెరగాలంటే ఏం తినాలి? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 46

"బరువు - బలం పెరగాలంటే ఏం తినాలి? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 46 Note: ...

Read more »

"నూనె వలన నష్టాలు " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 48
"నూనె వలన నష్టాలు " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 48

"నూనె వలన నష్టాలు " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 48 Note: మంతెన సత్యనారాయన...

Read more »

" మనలో జీవ కార్యం సరిగా జరగాలంటే? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 49
" మనలో జీవ కార్యం సరిగా జరగాలంటే? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 49

" మనలో జీవ కార్యం సరిగా జరగాలంటే? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 49 Note: ...

Read more »

" షుగర్ వ్యాధిని తగ్గించే దినచర్య " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 50
" షుగర్ వ్యాధిని తగ్గించే దినచర్య " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 50

" షుగర్ వ్యాధిని తగ్గించే దినచర్య " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 50 Note: ...

Read more »

" శరీరం లోపల పరిశుభ్రత " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 51
" శరీరం లోపల పరిశుభ్రత " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 51

" శరీరం లోపల పరిశుభ్రత " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 51 Note: మంతెన సత్యన...

Read more »

" లంఖణం ఎపుడు ఎలా చేయాలి? " : 54
" లంఖణం ఎపుడు ఎలా చేయాలి? " : 54

" లంఖణం ఎపుడు ఎలా చేయాలి? " : 54 Note: మంతెన సత్యనారాయన రాజు గారి వీడియోల...

Read more »

" ఆహారమే ఔషధం ఎలాగో తెలుసా? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 56
" ఆహారమే ఔషధం ఎలాగో తెలుసా? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 56

" ఆహారమే ఔషధం ఎలాగో తెలుసా? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 56 Note: మంతెన ...

Read more »

" పిల్లల ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్య నియమావళి " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 57
" పిల్లల ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్య నియమావళి " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 57

" పిల్లల ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్య నియమావళి " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 57 Not...

Read more »

" కడుపులో మంట తగ్గాలంటే? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 31
" కడుపులో మంట తగ్గాలంటే? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 31

" కడుపులో మంట తగ్గాలంటే? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 31 Note: మంతెన సత్యనారాయన రా...

Read more »

" మీ ఆరోగ్యం మీ చేతుల్లో ఎలా ఉంది? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : పరిచయం-1
" మీ ఆరోగ్యం మీ చేతుల్లో ఎలా ఉంది? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : పరిచయం-1

" మీ ఆరోగ్యం మీ చేతుల్లో ఎలా ఉంది? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : పరిచయం-1 Note: మంతెన సత్యనార...

Read more »

ప్రక్రుతి వైద్యం (నేచురోపతి) అంటే ఏమిటి? - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 1
ప్రక్రుతి వైద్యం (నేచురోపతి) అంటే ఏమిటి? - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 1

ప్రక్రుతి వైద్యం (నేచురోపతి) అంటే ఏమిటి? - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 1 Note: మంతెన సత్యనారాయన రాజు గారి వీడియోలకోసం మంతెన...

Read more »

ప్రక్రుతిని ఎందుకు ఆరాధించాలి? - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు :2
ప్రక్రుతిని ఎందుకు ఆరాధించాలి? - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు :2

ప్రక్రుతిని ఎందుకు ఆరాధించాలి? - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు :2 Note: మంతెన సత్యనారాయన రాజు గారి వీడియోలకోసం మంతెన వీడియోలు ...

Read more »

మన సంస్కృతి మనకు రక్ష - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 3
మన సంస్కృతి మనకు రక్ష - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 3

" మన సంస్కృతి మనకు రక్ష " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 3 Note: మంతెన సత్యనారాయన రాజు గారి వీడియోలకోసం మంతెన వీడి...

Read more »

" తక్కువ ఖర్చుతో ఆరోగ్యం పొందడం ఎలా? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 30
" తక్కువ ఖర్చుతో ఆరోగ్యం పొందడం ఎలా? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 30

" తక్కువ ఖర్చుతో ఆరోగ్యం పొందడం ఎలా? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 30 Note: మంతెన స...

Read more »

" రుచులను ఎలా ఎంజాయ్ చేయాలి? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 29
" రుచులను ఎలా ఎంజాయ్ చేయాలి? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 29

" రుచులను ఎలా ఎంజాయ్ చేయాలి? " - ఆరోగ్యానికి 60 రహస్యాలు : 29 Note: మంతెన సత్యనారాయ...

Read more »
 
Top