ఎవరో... ఏ ఊరో... ఎవరు కన్నారో ! అంటూ 'ఆత్మబంధువు' కోసం 'ఘంటసాల' గానం - 'SVR' నటన దేనికదే సాటి కదా!?
ఎవరో... ఏ ఊరో... ఎవరు కన్నారో ! అంటూ 'ఆత్మబంధువు' కోసం 'ఘంటసాల' గానం - 'SVR' నటన దేనికదే సాటి కదా!?

' నాకు నచ్చిన పాట ' శీర్షికలో ఈ  పాటను పరిచయం చేసిన వారు :  మల్లంపల్లి స్వరాజ్య లక్ష్మి గారు.      ***   ***   *** ***   ...

Read more »

నాదీ ఆడ జన్మే హిట్ సాంగ్ - కన్నయ్యా..ఆ ఆ ఆ..నల్లని కన్నయ్యా..ఆఆ
నాదీ ఆడ జన్మే హిట్ సాంగ్ - కన్నయ్యా..ఆ ఆ ఆ..నల్లని కన్నయ్యా..ఆఆ

చాలా రోజులతరువాత ఓ మంచి పాటని మీకు గుర్తు చేద్దామని మొదలుపెట్టాను. అదీకూడా మహనటి సావిత్రి అభినయానికి పరాకాష్ట ఐన పాట. ఈ పాట విన్న, చూసిన...

Read more »

సుందర సురనందన వనమల్లి జాబిల్లి.... అందేనా ఈ చేతుల కందేనా!
సుందర సురనందన వనమల్లి జాబిల్లి.... అందేనా ఈ చేతుల కందేనా!

మరో చక్కని గీతంతో నాకు నచ్చిన పాట శీర్షికన వచ్చేశాను. నేను ఏ కొంచెం ఆనందంగా వున్నా, ఈ పాటను బాగా చూడటానికి ఇష్టపడతాను. అందులోనూ సా...

Read more »
 
Top