కెరటం నాకు ఆదర్శం లేచి పడుతున్నందుకు కాదు, పడినా లేస్తున్నందుకు...
కెరటం నాకు ఆదర్శం లేచి పడుతున్నందుకు కాదు, పడినా లేస్తున్నందుకు...

మిత్రులందరికీ జాతీయ యువజన దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు - పల్లా కొండలరావు, మేనేజింగ్ పార్టనర్, పల్లెప్రపంచం సర్వీసెస్.

Read more »

వేదాంత విప్లవ మూర్తి - నిత్య చైతన్య స్పూర్తి స్వామి వివేకానంద !
వేదాంత విప్లవ మూర్తి - నిత్య చైతన్య స్పూర్తి స్వామి వివేకానంద !

స్వామి వివేకానంద! ఈ పేరు తలచుకోగానే భారతీయ యువ హృదయాలు ఉప్పొంగుతాయి. ఈ పేరు తలచుకోగానే భారతదేశపు ఆధ్యాత్మిక వేత్తల హృదయా...

Read more »
 
Top