ప్రభుత్వ సేవల్ని బంద్ చెయ్యించేద్దామా?
ప్రభుత్వ సేవల్ని బంద్ చెయ్యించేద్దామా?

శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస పట్టణ సమీపంలో ఒక గ్రామం ఉంది. అందులోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఏడెనిమిది మందే విద్యార్థులు ఉన్నారు. అందువల్ల ప్ర...

Read more »
 
Top