కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్వహణ కష్టమా? ఎందుకు?
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్వహణ కష్టమా? ఎందుకు?

మీ పేరు Aravind Palla ఈమెయిల్ ప్రశ్న కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్వహణ కష్టమా? ఎందుకు? ప్రశ్న గురించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగ...

Read more »
 
Top