కక్ష సాధనా? ఉక్కు సంకల్పమా?  ప్రజావేదిక కూల్చివేత పై మీ అభిప్రాయం?
కక్ష సాధనా? ఉక్కు సంకల్పమా? ప్రజావేదిక కూల్చివేత పై మీ అభిప్రాయం?

ఏ.పీ లో కొత్త ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుందా?  బాబు పై జగన్ కక్ష సాధిస్తున్నారా? నదీ పరివాహక ప్రాంతాన్ని రక్షించుకునే మంచి చర్య ...

Read more »
 
Top