Friday, September 18, 2020

భారతదేశంలో మూడవ జాతీయపార్టీ ఎదుగుదలకు అవకాశం ఉందా?

 

మన దేశ రాజకీయాలలో జాతీయ స్థాయిలో కాంగ్రెస్, బి.జె.పి లు మాత్రమే జాతీయ పార్టీలుగా ఉన్నాయి. కమ్యూనిస్టులు, జనతాదళ్, బి.ఎస్.పి ....వంటి కొన్ని జాతీయ పార్టీలుగా పిలువబడుతున్నాయి. ఎన్నికల ద్వారా అధికారం చేపట్టి సుస్థిర పాలన సాగించడానికి జాతీయ స్థాయిలో ప్రత్యామ్నయంగా ఫ్రంట్ లు వాటి స్టంట్ లూ మనకి అనుభవం ఉంది. కాంగ్రెస్ కూడా బాగా బలహీనంగా ఉంది. ఒక రకంగా ప్రాంతీయపార్టీల స్థాయికి దిగజారిందనే ఆరోపణలూ వినిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రంలో పొత్తులతో సంబంధం లేకుండా అధికారం చేపట్టగలిగే జాతీయపార్టీ అవతరించడానికి అవకాశం ఉందా?

రాత్రి నిద్ర మంచిగా రావాలంటే?

 


About Vitamin C

  -----


Thursday, September 17, 2020

ఒక వేప మొక్కను నాటడం జరిగింది

ఈ రోజు మా అమ్మాయి చైతన్య పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఒక వేప మొక్కను నాటడం జరిగింది. ఎటువంటి  ఫంక్షన్ చేయలేదు. తనకి ఇష్టం ఉండదు కనుక. ఈ మొక్కను ఉన్నం వెంకటేశ్వర్లు గారి పొలం నుండి తీసుకొచ్చాను. మొక్కను శ్రద్ధగా తవ్వి ఇచ్చిన ఉన్నం గారికి ధన్యవాదములు.

- పల్లా కొండల రావు

Wednesday, September 16, 2020

మెదడుకు మేత - 3 (తెలుగు “తి” పజిల్ )

పొందు పరచిన ఆధారాలతో సరియైన  పదాలు జత చేయండి. ప్రతి జవాబులోనూ 3 అక్షరాలే ఉంటాయి. చివరి అక్షరం ...తి అయి ఉండాలి.

1. పుకారు                      ..........తి
2. సంతానం                    .........తి
3. సౌకర్యం                     .........తి
4. ఆకారం                      .........తి
5. విషయం                     ..........తి
6. హీనస్ధితి                     ..........తి
7. స్త్రీ                             .........తి
8. విధానం.                     ..........తి
9. భవనం.                      ..........తి
10. విజ్ఞాపన.                  ..........తి
11. చట్రం.                      ......... తి
12. ఆజ్ఞ.                       .........తి
13. వేగం.                      ........తి
14. బొబ్బ.                     ........ తి
15. ఆశ్చర్యం.                 .........తి
16. హనుమంతుడు          ........తి
17. చుట్టం.                    ........తి
18. పుష్పము.                 ........తి
19. ప్రవాహం.                  ........తి
20. జన్మదినం.                 .........తి
21. వ్యతిరేకం.                 .........తి
22. దిక్కు.                      ........తి
23. వాతావరణం.             ........తి
24. నాల్గవది.                  .......తి
25. మేలుకొలుపు.             .......తి
26. సంవత్సరీకం.              .........తి
27. కలప దుకాణం.           .........తి
28. యుక్తవయస్కురాలు.     ........ తి
29. లోటు / తక్కువ.           ........తి
30. పురోగమనం.              ........తి

- Thanks to Neeharika garu.

Tuesday, September 15, 2020

కరోనా - ప్రపంచానికి నేర్పిన పాఠాలేమిటి?

 

కరోనా - ప్రపంచానికి నేర్పిన పాఠాలేమిటి?

కరోనా - ప్రపంచానికి చాలా పాఠాలు నేర్పింది. పాలకులనుండి పనివాడి వరకూ అందరికీ ఏదో ఒక కొత్త విషయాన్ని కరోనా అనుభవంలోకి తెచ్చింది. పాజిటివ్ గా ఆలోచిస్తే ఈ వైరస్ వల్ల ప్రస్తుత మనుషుల ప్రవర్తన ఎలా ఉన్నదో, పాలకుల పనితీరు, వారికున్న నాలెజ్ .... ఇలా చాలా చాలా మనకు కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపింది. ప్రకృతికి మనిషి చేస్తున్న ద్రోహం ఏమిటో తెలిపింది. మనుషులు అనవసర హంగామా, అవసరానికి మించిన వేగవంతమైన జీవితం ఆపితే ఎంత ప్రశాంతత వస్తుందో అనుభవమయింది. సైన్స్ పేరుతో జరిగే భయంకర వ్యాపారం బట్టబయలయ్యింది. ఇంకా దీనిని అర్ధం చేసుకోవలసిన వారూ ఉన్నారు. ...... ఇలా మీకూ కరోనా నేపధ్యంలో అనిపించిన ఎన్నో అంశాలు ఉంటాయి. వాటిలో అవసరమైనవి, ముఖ్యమైనవి అనిపించినవి ఇక్కడ కామెంట్ చేయండి. ఇవి కొత్త జీవితానికి, మార్పుకు దోహదం చేస్తాయి చాలామందికి.

'అగ్నిపర్వతం' సినిమా

 

Monday, September 14, 2020

'అహ నా పెళ్లంట' సినిమా

 

మెదడుకు మేత 2

ఈ పదములు చూడండి. తెలుగులో తప్ప ఎక్కడా ఇన్ని పదములు అర్ధవంతముగా వుండవు. ఇలాంటి పదాలు మీకు తెలిసినవి అర్ధవంతంగా ఉండేవి కామెంట్ చేయండి. వీటిలో ఏమైనా అర్ధరహితంగా ఉన్నా తెలుపండి. వీటిని ఏ సందర్భాలలో వాడతారో కూడా తెలిస్తే చెప్పండి. (వాట్సాప్ సేకరణ)


1.కలకల 

2.కిలకిల 

3.గలగల

4.విలవిల

5.వలవల

6.మలమల

7.వెలవెల

8.తళతళ

9.గణగణ

10.గునగున

11.ధనధన

12.ఝణఝణ

13.కణకణ

14.గడగడ

15.గుడగుడ

16.దడదడ

17.కిటకిట

18.గటగట

19.కటకట

20.పటపట

21. కితకిత

22.గిలి గిలి

23.కిచకిచ

24.జిబ జిబ

25.చక చక

26.పక పక

27.మెకమెక 

28.బెక బెక

29.నకనక

30.చురచుర

31.చిరచిర

32.బిరబిర

33.బురబుర. 

34.పరపర

35.జరజర

36.కరకర

37.బరబర

38.చరచర

39.గజగజ

40.తపతప

41.టపటప

42.పదపద

43.గబగబ

44.గుసగుస

45.కువకువ

46.ఠవఠవ 

47.చిమచిమ

48.గురగుర

49.కొరకొర 

50.భుగభుగ

51.భగభగ

52.ఘుమఘుమ

53.ఢమఢమ

54.దబదబ

55.కుహుకుహు

మెదడుకు మేత - 1

 "వాట్సప్ లో వచ్చిన ఈ పజిల్ కూడా ఆసక్తికరంగా ఉంది 👇.
————————————-
WhatsApp msg :-👇
————————————-
Forwarded
“మొదటి రెండు ఖాళీలు ఒకే అక్షరంతో పూరించండి
> ఉదాహరణకు: - - లీ, సిసిలీ

> 1. ➖➖యి
> 2. ➖➖లు
> 3. ➖➖న
> 4. ➖➖త
> 5. ➖➖జు
> 6.➖➖ రం
> 7. ➖➖న
> 8. ➖➖ధ
> 9. ➖➖గం
> 10. ➖➖యి
> 11. ➖➖లు
> 12.➖➖ కారం
> 13. ➖➖త్సుడు
> 14. ➖➖ఆట
> 15. ➖➖ని
> 16. ➖➖ద్రి
> 17. ➖➖ట
> 18.➖➖పు
> 19. ➖➖లు
> 20. ➖➖మంత్రం
> 21. ➖➖బసవన్న
> 22. ➖➖పట్టు
> 23.➖➖త
> 24.➖➖నం
> 25. ➖➖లు. “
————————————"

(విన్నకోట నరసింహా రావు గారికి ధన్యవాదములతో)

Sunday, September 13, 2020

బిగ్ బాస్ షో -- రాబోవు తరాల సహజీవనమా? మీరేమంటారు?

బిగ్ బాస్ షో -- రాబోవు తరాల సహజీవనం

-------------------------------------


ఒక ఇల్లు అద్దెకు తీసుకుని, పెళ్లి కాని
ఓ పదిమంది అబ్బాయిల్ని, అమ్మాయిల్ని ఆ ఇంట్లో రోజుల తరబడి ఉంచితే ఏమవుతుంది?
 
ఏదో ఒక రోజు పోలీసులు తలుపుకొడతారు, ఆ మరుసటి రోజు పేపర్లో "వ్యభిచార ముఠా గుట్టు రట్టు" అని వార్త వస్తుంది.

కానీ ఆ ఇంటికి బిగ్ బాస్ హౌస్ అని పేరుపెట్టి పెళ్లి కానీ అమ్మాయిల్ని, అబ్బాయిల్ని ఆ ఇంట్లో పెట్టి, సమాజానికి ఎందుకు పనికి రాని వాళ్ళు చేసే పనుల్ని రోజుకు రెండు గంటల చొప్పున టీవీల్లో  ప్రసారం చేస్తే దాన్ని బిగ్ బాస్ షో అంటున్నారు.

రాబోవు తరాలని సహజీవనం అనే విష సంస్కృతి వై

పు ఈడ్చుకెళ్లి, ఈ దేశ కుటుంబ వ్యవస్థల్ని బజారున పడేసే ఇట్లాంటి పనికి మాలిన "షో" ల నుండి మన పిల్లల్ని దూరంగా ఉంచుదాం

BIG BOSS. BIG BOSS

ఎవడీ BIG BOSS ?
ఎక్కడ నుండి వచ్చాడు ఈ BIG BOSS ?
ఎందుకు వచ్చాడు ఈ BIG BOSS ?
ఎవరి కోసం వచ్చాడు ఈ  BIG BOSS ?
మన ఇంటికే  ఎందుకు  వచ్చాడు ఈ  BIG BOSS ?
వీడి విష సంస్కృతి ఏమిటి ?

  ప్రపంచంలోనే అద్భుతమైన , పటిష్టమైన కుటుంబ వ్వవస్ద కలిగిన వారు భారతీయులు .
విదేశీయులు సైతం మన కుటుంబ వ్వవస్ద ని ఆచరిస్తున్నారు / ఆచరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు .

ప్రపంచంలోనే ప్రసిద్ధి గాంచిన మన భారతీయ కుటుం

బ వ్వవస్దని సర్వనానం చేయడానికి వచ్చాడు ఈ *BIG BOSS .

బారత దేశంలో అన్ని మతాలవారు , అన్ని కులాల వారు సనాతనమైన , సమ్మతమైన , ఉత్తమమైన , పటిష్ట మైన మన కుటంబమైన వ్వవస్దని ఆచరిస్తున్నారు .

మీరందరూ మీ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఈ  Big Boss ని సుమారుగా రెండు గంటలు కలిసి చూసి , ఆనందిస్తున్నారు .
మరి
మీరు ఏ నాడైన ఆలోచించినారా?
మీ రెండు తరాలు సర్వనాశనం అయిపోతున్నాయి .

ఈ BIG BOSS లో
పైళ్ళైయిన వారు / పెళ్ళికానివారు కొన్ని రోజులో ఒకే HOUSE లో కలిసి మెలసి , సహజీవనం చేస్తున్నారు .
ఈ సహజీవనం లో వీరు చేస్తున్న వెకిలి పనులు, అసహ్యకరంగా దుస్తులు , భంగిమలతో మనకు దర్సనమిస్తున్నారు .
మరి
పెళ్ళయైన స్త్రీ / పురుషులు , పరాయి వాళ్ళతో ఎలా సహజీవనం చేస్తారు . ?
ఇదేనా మన భారతీయ సంస్కృతి , సాంప్రదాయం ?
ప్రతి రోజు ఎవరో ఒకరు ఘర్షణ పడటం , తర్వాత గట్టిగా కౌగలించు కోవడం , ఇదేనా మన సంస్కృతి ?
ఎంత అసహ్యకరమైన వెకిలి చేష్టలు , వెర్రి పోకడలు .
ఇవన్నియు మనము మన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి చూస్తున్నాం .
మరి

భవిష్యత్తులో
మీ భార్య లేక మీ భర్త  పరాయి వాళ్ళతో సహజీవనం చేస్తే భరిస్తారా / ఒప్పుకుంటారా ?
మీ కొడుకు , కోడలు , బిడ్డ , అల్లుడు మొదలగు వారు పరాయి వాళ్ళతో కొన్ని రోజులు , కొన్ని నెలలు , కొన్ని సంవత్సరాలు సహజీవనం చేస్తామంటారు , అనుమతిస్తారా ?
యుక్త వయసులో వుండే మీ బిడ్డల మాటేంటి ?
మీతో కలిసి చూస్తున్న మీ పిల్లలు కూడా భవిష్యత్తులో ఇతరులతో సహజీవనానికి ఒప్పుకుంటారా?
ఎలా చూస్తారండి ఈ దరిద్రపు  Big Boss ని .
కాస్త ఆలోచించడి .
అందరూ చదువుకున్న వారే ,కాని కాస్త ఇంగిత జ్ఞానం కోల్పోయినారు .
మీరు చేస్తున్న తప్పుని తెలుసుకొండి .
మేలుకోండి
మీ కుటుంబాలని కాపాడుకోండి .
గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మన T. V.  తెలుగు సీరియల్స్ మన కుటుంబ వ్వవస్దని చీల్చి చెండాడి నాయి / చెండాడు తున్నాయి . కుటుంబ సభ్యుల మధ్యలో ప్రేమ , అనురాగాలు , అభిమానం , కరుణ మొదలగు నవి పూర్తిగా తగ్గిపోయినాయి .

విదేశి విష సంస్కృతి ని వెదజల్లే ఈ BIG BOSS ని చూస్తారా ?
BIG BOSS .హింసించడం లేదు ,మన కుటుంబాలను నిట్ట నిలువునా , అతి కిరాతకంగా గొడ్డలితో నరుకుతున్నాడు .

చూస్తారా ?  చూస్తారా ?
 
🚩👨‍👨‍👦‍👦సగటు భారతీయుడు బాధతో..👨‍👨‍👦‍👦🚩.××××××××××××××××××××××××

నాకు వచ్చిన ఓ వాట్సాప్ మెసేజ్. ఆలోచించదగినదనిపించింది. మీరేమంటారు?