🙏 మంచిపనికి మద్దతివ్వండి 🙏
🙏 మంచిపనికి మద్దతివ్వండి 🙏

అందరికీ నమస్కారం 🙏 ప్రతి ఏడాది పల్లెప్రపంచం ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టే కార్యక్రమాలకు షుమారుగా ₹6 లక్షలు ఖర్చవుతోంది. దీనిని ఇప్పటిదాకా నేన...

Read more »

తేలికైన తెలుగు పదాలను తయారు చేయడానికి కృషి చేయడం ఎలా?
తేలికైన తెలుగు పదాలను తయారు చేయడానికి కృషి చేయడం ఎలా?

చర్చాంశం  -  తేలిక పదాలు చర్చాంశాన్ని పంపిన వారు  -  పల్లా కొండల రావు. తేలికైన  తెలుగు పదాలను తయారు చేయడానికి కృషి చేయడం ఎలా...

Read more »

వేదం ... ఈ పదం గురించి వివరిస్తారా?
వేదం ... ఈ పదం గురించి వివరిస్తారా?

వేదం ... ఈ పదం గురించి వివరిస్తారా? తెలుసుకోవాలనుకుంటున్న పదం  :  వేదం  పదం పంపినవారు  :  పల్లా కొండల రావు. ఆయన మాటే వేదం అంటు...

Read more »

"రాజీనామా" అనే ప్రయోగం సరైనదేనా?
"రాజీనామా" అనే ప్రయోగం సరైనదేనా?

---------------------------------- అంశం -  ' రాజీనామా ' పదం అర్ధం తెలుసుకోవడం పదం పంపిన వారు  -  Praveen ----------------...

Read more »

తెలుగు భాషకు ప్రాచీన హోదా వలన ఒరిగిందేమన్నా ఉందా?
తెలుగు భాషకు ప్రాచీన హోదా వలన ఒరిగిందేమన్నా ఉందా?

తెలుగుభాషావిశిష్ట కేంద్రం రాష్ట్రానికి కేటాయించి మూడేళ్లు గడచినా అంగుళం కూడా ముందుకు సాగలేదు.  రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణగా విడిపోవడ...

Read more »

సోది అనే పదాన్ని ఏ అర్ధంలో వాడడం సరయినది?
సోది అనే పదాన్ని ఏ అర్ధంలో వాడడం సరయినది?

---------------------------------- అంశం -  'సోది' పదం అర్ధం తెలుసుకోవడం పదం పంపిన వారు  -  పల్లా కొండల రావు ------------...

Read more »

వాఙ్మయము అంటే ఏమిటి?
వాఙ్మయము అంటే ఏమిటి?

వాఙ్మయము అంటే ఏమిటి? --------------------------- అంశం   -   వాఙ్మయం పదం గురించి తెలుసుకోవడం పదం పంపినవారు  :  పల్లా కొండల రావు. ---...

Read more »

సంచిక - సంపుటి ఈ పదాలకు నియమబద్ధమైన అర్ధం చెప్పగలరా?
సంచిక - సంపుటి ఈ పదాలకు నియమబద్ధమైన అర్ధం చెప్పగలరా?

చర్చాంశం  -  సంపుటి-సంచిక పదాలకు అర్ధం వివరణ చర్చాంశాన్ని పంపిన వారు  -  పల్లా కొండల రావు. *Re-published

Read more »

సన్యాసి అని తిట్టడం సరయినదేనా!?
సన్యాసి అని తిట్టడం సరయినదేనా!?

చర్చాంశం  -   సాహిత్యం, మాండలికాలు, తెలుగు భాష చర్చాంశాన్ని పంపిన వారు  -  పల్లా కొండల రావు.  సన్యాసి అని తిట్టడం సరయినదేనా...

Read more »

బ్లాగింగ్ వల్ల ఉపయోగాలెన్నో !
బ్లాగింగ్ వల్ల ఉపయోగాలెన్నో !

బ్లాగ్..బ్లాగ్..బ్లాగ్.. నిత్యం నెటిజెన్లకు వినిపించే మాట. చాలామంది గొప్ప వ్యక్తులు తమ బ్లాగులలో వ్రాసుకునే విషయాలు వార్తలుగా వస్తుంటాయి...

Read more »

ఆంధ్రం అనకుండా తెలుగు అనడం గురించి మీకు తెలిసింది చెప్తారా?
ఆంధ్రం అనకుండా తెలుగు అనడం గురించి మీకు తెలిసింది చెప్తారా?

---------------------------------- అంశం -  'తెలుగు' పదం అర్ధం తెలుసుకోవడం పదం పంపిన వారు   -  సత్యనరహరి ------------------...

Read more »

యతిరాజు అంటే ...... తెలిసిన వారు వివరిస్తారా?
యతిరాజు అంటే ...... తెలిసిన వారు వివరిస్తారా?

---------------------------------- అంశం -  యతిరాజు పదం అర్ధం తెలుసుకోవడం పదం పంపిన వారు  -  పల్లా కొండల రావు ---------------------...

Read more »

'వితండ వాదం' అనే పదాన్ని సరైన అర్ధంలోనే వాడుతున్నామా?
'వితండ వాదం' అనే పదాన్ని సరైన అర్ధంలోనే వాడుతున్నామా?

---------------------------------- అంశం -  'వితండవాదం' పదం అర్ధం తెలుసుకోవడం పదం పంపిన వారు  -  పల్లా కొండల రావు -------...

Read more »

తెలుగులో ఌ,ౡ అనే అచ్చులతో ఏమైనా పదాలు ఉన్నాయా!?
తెలుగులో ఌ,ౡ అనే అచ్చులతో ఏమైనా పదాలు ఉన్నాయా!?

చర్చాంశం  -  తెలుగు వర్ణమాల చర్చాంశాన్ని పంపిన వారు  -  పల్లా కొండల రావు. తెలుగులో ఌ,ౡ అనే అచ్చులతో ఏమైనా పదాలు ఉన్నాయా!? ...

Read more »

Spoken English with out Grammar Part 1
Spoken English with out Grammar Part 1

 

Read more »

తెలుగు నుంచి ఆంగ్లంలోకి వెళ్ళిన తెలుగు పదాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా?
తెలుగు నుంచి ఆంగ్లంలోకి వెళ్ళిన తెలుగు పదాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా?

చర్చకు ఉంచిన  పదం  :   తెలుగులోంచి ఆంగ్లంలోకి వెళ్ళిన పదాలు.   పదం పంపినవారు  :  శివరామప్రసాదు కప్పగంతు. తెలుగు తల్లి Nam...

Read more »

అవునా! అనే పదం సమంజసమైనదేనా?
అవునా! అనే పదం సమంజసమైనదేనా?

చర్చకు ఉంచిన  పదం  :   అవునా!   పదం పంపినవారు  :  శివరామప్రసాదు కప్పగంతు. example: అవునా! అనే పదం సమంజసమైనదేనా? Name : శి...

Read more »

భాష అనేది భావ ప్రకటనకు ఓ టూల్ మాత్రమే అనడం సబబేనా!?
భాష అనేది భావ ప్రకటనకు ఓ టూల్ మాత్రమే అనడం సబబేనా!?

చర్చాంశం  -  భాష ప్రయోజనం చర్చాంశాన్ని పంపిన వారు  -  పల్లా కొండల రావు. భాష అనేది భావ ప్రకటనకు ఓ టూల్ మాత్రమే అనడం సబబేనా!? ...

Read more »

బృందం - గుంపు ఈ రెండు పదాలను ఒకే అర్ధానికి వాడవచ్చా?
బృందం - గుంపు ఈ రెండు పదాలను ఒకే అర్ధానికి వాడవచ్చా?

చర్చకు ఉంచిన పదాలు  :  బృందము - గుంపు  పదం పంపినవారు  :  శివరామప్రసాదు కప్పగంతు. బృందం - గుంపు ఈ రెండు పదాలను ఒకే అర్ధానికి వా...

Read more »

అక్షరాలను కుదించడమా? పదాలను పెంచడమా? తెలుగు భాషాభివృద్ధికి మేలు చేసేదెలా?
అక్షరాలను కుదించడమా? పదాలను పెంచడమా? తెలుగు భాషాభివృద్ధికి మేలు చేసేదెలా?

అక్షరాలను కుదించడమా? పదాలను పెంచడమా?  తెలుగు భాషాభివృద్ధికి మేలు చేసేదెలా? భాషపై అభిమానమున్నవారే కొన్ని విషయాలలో భిన్నాభిప్రాయ...

Read more »

తెలంగాణాలో నిజాం కాలం లో  తెలుగు పరిస్థితికీ నేటి పరిస్థితికీ తేడా ఏమిటి?
తెలంగాణాలో నిజాం కాలం లో తెలుగు పరిస్థితికీ నేటి పరిస్థితికీ తేడా ఏమిటి?

తెలంగాణాలో  నిజాం కాలం లో తెలుగు పరిస్థితికీ, నేటి పరిస్థితికీ తేడా ఏమిటి? మీ అభిప్రాయాలు తగిన ఆధారాలతో ఉంటే మంచిదని విజ్ఞప్తి...

Read more »

' క్ష 'ను తెలుగు వర్ణమాలలో చేర్చవచ్చా!?
' క్ష 'ను తెలుగు వర్ణమాలలో చేర్చవచ్చా!?

" క్ష " ను తెలుగు వర్ణమాలలో చేర్చవచ్చా!? *Re-published

Read more »

గందరగోళం తగ్గించడమంటే వ్యావహారికాన్నే గ్రాంధికం చేయడం కాకూడదు కదా?
గందరగోళం తగ్గించడమంటే వ్యావహారికాన్నే గ్రాంధికం చేయడం కాకూడదు కదా?

   గందరగోళం తగ్గించడమంటే వ్యావహారికాన్నే గ్రాంధికం చేయడం కాకూడదు కదా? వ్యావహారానికీ - గ్రాంధికానికీ తేడా లేదా? తెలుగు భాష అభివృద్ధ...

Read more »

మెదడుకు మేత - 3         (తెలుగు “తి” పజిల్ )
మెదడుకు మేత - 3 (తెలుగు “తి” పజిల్ )

పొందు పరచిన ఆధారాలతో సరియైన  పదాలు జత చేయండి. ప్రతి జవాబులోనూ 3 అక్షరాలే ఉంటాయి. చివరి అక్షరం ...తి అయి ఉండాలి. 1. పుకారు                   ...

Read more »

ఏది మాతృభాష? ఏది ప్రాంతీయ భాష? రెండింటికీ తేడా ఏమిటి?
ఏది మాతృభాష? ఏది ప్రాంతీయ భాష? రెండింటికీ తేడా ఏమిటి?

ఏది మాతృభాష? ఏది ప్రాంతీయ భాష? రెండింటికీ తేడా ఏమిటి? ఒక ప్రాంతంలో నివసించేవారిలో వలస వచ్చినవారూ ఉంటారు. వారు చాలా కాలంగా వలసక...

Read more »

మెదడుకు మేత 2
మెదడుకు మేత 2

ఈ పదములు చూడండి. తెలుగులో తప్ప ఎక్కడా ఇన్ని పదములు అర్ధవంతముగా వుండవు. ఇలాంటి పదాలు మీకు తెలిసినవి అర్ధవంతంగా ఉండేవి కామెంట్ చేయండి. వీటిలో ...

Read more »

పద్యం తెలుగువారికి మాత్రమే స్వంతమా? పద్యం ఏయే భాషలలో ఉన్నది?
పద్యం తెలుగువారికి మాత్రమే స్వంతమా? పద్యం ఏయే భాషలలో ఉన్నది?

Read more »

తెలుగువర్ణమాలలోని 56 అక్షరాలివే !
తెలుగువర్ణమాలలోని 56 అక్షరాలివే !

తెలుగు వర్ణమాల --------------------------- తెలుగు భాష వర్ణ మాల లో అక్షరాలు 56 .  అయితే చాలా మందికి ఇవి తెలియవు.  చాలామంది ఉపా...

Read more »

మేష్టారూ !  ధూమ శకట గమనా గమన నిదర్శన తామ్రపట్టిక లేచిందా ? దిగిఉందా ?
మేష్టారూ ! ధూమ శకట గమనా గమన నిదర్శన తామ్రపట్టిక లేచిందా ? దిగిఉందా ?

భాషాభిమానం ! - వెర్రి వ్యామోహం !! - ఆచరణలో చేయాల్సిందేమిటి? మనం తెలుగు భాషపై ప్రేమతో ఇతర భాషలను చులకనగా చూడడం, కొన్నిసార్లు కొం...

Read more »
అధ్యయనం అలవాట్లు అవినీతి ఆధ్యాత్మికం ఆరోగ్యం ఆర్ధికం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుందాం ఇంటర్వ్యూలు ఉగ్రవాదం ఎన్నికలు కత్తెరింపులు కాంగ్రెస్ కార్యక్రమాలు కుటుంబం కులం కృషి విద్యాలయం కొబ్బరి నీరు చట్టం చరిత్ర జనవిజయం జమాఖర్చుల వివరాలు జర్నలిజం జీనియస్ జ్ఞాపకాలు తెలుగు-వెలుగు నమ్మకాలు-నిజాలు నవ్వుతూ బ్రతకాలిరా నా బ్లాగు అనుభవాలు నాకు నచ్చిన పాట నిద్ర న్యాయం పరిపాలన పర్యావరణం పల్లా కొండల రావు పల్లెప్రపంచం పిల్లల పెంపకం ప్రకృతి జీవన విధానం ప్రజ ప్రజా రవాణా ప్రముఖులు బ్లాగు ప్రపంచం భారతీయం భారతీయ సంస్కృతి భావ ప్రకటన భాష మతం మనం మారగలం మహిళ మానవ వనరులు మానవ సంబంధాలు మానవ హక్కులు మార్క్సిజం మీడియా మీరేమంటారు? మెదడుకు మేత మై వాయిస్ రాజకీయం రాజ్యాంగం రిజర్వేషన్లు వస్త్రధారణ వార్త-వ్యాఖ్య వికాసం విజ్ఞానం విటమిన్ సి విద్య వినదగునెవ్వరుచెప్పిన వినోదం విప్లవం వీడియోలు వేదాలు వ్యక్తిగతం వ్యవసాయం సమాజం సంస్కృతి సాంప్రదాయం సాహిత్యం సినిమా
 
Top