అమృతను ఎం.ఎల్.ఎ ను చేయాలంటున్న తమ్మినేని అభిప్రాయంతో ఏకీభవిస్తారా?
అమృతను ఎం.ఎల్.ఎ ను చేయాలంటున్న తమ్మినేని అభిప్రాయంతో ఏకీభవిస్తారా?

Read more »

బాబును బెదిరిస్తున్నారా?! తానే భయపడుతున్నాడా?!
బాబును బెదిరిస్తున్నారా?! తానే భయపడుతున్నాడా?!

please click on image

Read more »

*ఒక నాన్న కు తన‌ కూతురే బంగారం*  ...... ఈ అభిప్రాయంతో ఏకీభవిస్తారా?
*ఒక నాన్న కు తన‌ కూతురే బంగారం* ...... ఈ అభిప్రాయంతో ఏకీభవిస్తారా?

*ఒక నాన్న కు తన‌ కూతురే బంగారం...* తప్పక చదవండి అలాంటి నాన్న‍ తన కూతురు ను గుండెళ్ళే పెట్టుకుంటాడు భుజాలపై‌ ఎక్కించుకుంటాడు ...

Read more »

ఆదరించండి
ఆదరించండి

click on image

Read more »

జర్నలిస్టుపై మోహన్ లాల్ ఆగ్రహం సరయినదేనా?
జర్నలిస్టుపై మోహన్ లాల్ ఆగ్రహం సరయినదేనా?

Read more »

ప్రజ చర్చావేదిక బీటా వర్షన్ విడుదల
ప్రజ చర్చావేదిక బీటా వర్షన్ విడుదల

అందరికీ నమస్కారం, బ్లాగు ప్రపంచంలో అందరి ఆదరణ పొందిన ప్రజ ను ప్రత్యేక చర్చావేదిక గా తీర్చిదిద్దాలని నిర్ణయించాము. 'పల్లెప్రపంచం స...

Read more »

పేరు చెప్పండి
పేరు చెప్పండి

నమస్కారం, ప్రింట్ మీడియాలో వారపత్రికకు మంచి పేరు సూచించండి. రెండు నుండి ఐదు అక్షరాల లోపు ఉంటే మంచిది. ప్రజల పక్షం అనే అర్ధం వస్తే మం...

Read more »

ఆంధ్రప్రదేశ్ కు సి.ఎం అయితే తెలంగాణాలో ప్రచారం చేయకూడదా?!
ఆంధ్రప్రదేశ్ కు సి.ఎం అయితే తెలంగాణాలో ప్రచారం చేయకూడదా?!

from andhrajyothy digital

Read more »

నాయకుల భాష దిగజారకుండా ఉండాలంటే?
నాయకుల భాష దిగజారకుండా ఉండాలంటే?

Read more »
 
 
 
Top