కే.సీ.ఆర్ ది హంతక భాష అనే ఆరోపణలపై మీ కామెంట్!?
కే.సీ.ఆర్ ది హంతక భాష అనే ఆరోపణలపై మీ కామెంట్!?

సీఎం నోట హంతక భాషా? ధ్వజమెత్తిన జాతీయ మీడియా పాతరేస్తారా? మెడలు విరిచేస్తారా? ‘హిట్లర్‌ సీఎం’ అంటూ టైమ్స్‌ నౌ ఫైర్‌ ప...

Read more »

IT ఉద్యోగులకి కమ్యూనిజంపై వ్యతిరేకత ఎందుకు ఉంది?
IT ఉద్యోగులకి కమ్యూనిజంపై వ్యతిరేకత ఎందుకు ఉంది?

Read more »
 
Top