రిజర్వేషన్లపై దేశవ్యాపితంగా సమగ్రంగా సమీక్ష చేయాలి
రిజర్వేషన్లపై దేశవ్యాపితంగా సమగ్రంగా సమీక్ష చేయాలి

పల్లె ప్రపంచం స్టడీ సర్కిల్ లో రిజర్వేషన్లపై మాట్లాడుతున్న పల్లా కొండల రావు దేశవ్యాపితంగా రిజర్వేషన్లపై సమగ్రమైన సమీక్ష చేయాలని వల్లె...

Read more »

పల్లె ప్రపంచంలో స్టడీ సర్కిల్ ప్రారంభం
పల్లె ప్రపంచంలో స్టడీ సర్కిల్ ప్రారంభం

స్టడీ సర్కిల్ నిర్వహణ విధానాన్ని వివరిస్తున్న పల్లా కొండల రావు. బోనకల్ లో పల్లె ప్రపంచం ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో 'ఆదివారం అధ్యయనం కోసం&...

Read more »
 
Top