'మిషన్ కాకతీయ'ను ఉపయోగించుకున్న 'పల్లె ప్రపంచం'
'మిషన్ కాకతీయ'ను ఉపయోగించుకున్న 'పల్లె ప్రపంచం'

'పల్లె ప్రపంచం ఫౌండేషన్' ద్వారా ప్రకృతి జీవన విధానం ను ప్రచారం చేయాలని నిర్ణయించిన సంగతి తెలిసిందే. దానిలో భాగంగా గత నెల వ తేదీన ...

Read more »
 
Top