'ఇంటింటా గ్రంధాలయం పథకం' విజయవంతం కావాలి
'ఇంటింటా గ్రంధాలయం పథకం' విజయవంతం కావాలి

ఇంటింటా గ్రంధాలయం పథకం విజయవంతం కావాలని తెలుగుదేశం నాయకుడు నాదెండ్ల కిషోర్ కుమార్ ఆకాంక్షించారు. ఆదివారం (16-8-2015) బోనకల్ లో జరిగిన పల...

Read more »
 
Top