అగ్రవర్ణాలలో పేదలకీ రిజర్వేషన్ వర్తింపజేయాలి -  బి.జె.పి నేత బోళ్ళ భిక్షపతి
అగ్రవర్ణాలలో పేదలకీ రిజర్వేషన్ వర్తింపజేయాలి - బి.జె.పి నేత బోళ్ళ భిక్షపతి

అగ్రవర్ణాలలో పేదలకీ రిజర్వేషన్ వర్తింపజేయాలి బి.జె.పి కిసాన్ మోర్చా జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి  బోళ్ళ భిక్షపతి రిజర్వేషన్లపై మాట్లాడ...

Read more »
 
Top