కులరహిత భారత సమాజం అసాధ్యం కాదు - పల్లె ప్రపంచం
కులరహిత భారత సమాజం అసాధ్యం కాదు - పల్లె ప్రపంచం

పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే కులరహిత భారత సమాజం అసాధ్యం కాదని పల్లె ప్రపంచం ఫౌండేషన్‌ అధ్యక్షుడు పల్లా కొండరావు అన్నారు. బుధవారం పల్లె ప్రపంచం ఫ...

Read more »
 
Top