ప్రైవేటు రంగంలో రిజర్వేషన్లు కల్పించాలి - సి.పి.ఐ
ప్రైవేటు రంగంలో రిజర్వేషన్లు కల్పించాలి - సి.పి.ఐ

ప్రైవేటు రంగంలో రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని సి.పి.ఐ బోనకల్ మండల కార్యదర్శి గరిడేపల్లి రవి డిమాండ్ చేశారు. ఆదివారం బోనకల్ లో జరిగిన రిజర్వేషన్...

Read more »
 
Top