ఆ నలుగురేనా .....?!   ప్రియాంక ఉదంతం పై మీ అభిప్రాయం ?
ఆ నలుగురేనా .....?! ప్రియాంక ఉదంతం పై మీ అభిప్రాయం ?

ప్రియాంక ఘటన పై  నాకు వఛ్చిన ఓ వాట్సాప్ మెసేజ్ యథాతథంగా ఇక్కడ ఉంచాను. ఇందులోని  అంశాలపైనా, మృగాళ్ల అంతానికి సమాజంలో రావలసిన మార్...

Read more »
 
Top