నేర్పుదాం - నేర్చుకుందాం
నేర్పుదాం - నేర్చుకుందాం

నేర్చుకున్నది నేర్పితే మరింత నేర్పరితనం పెరుగుతుంది. మనం నేర్చుకున్న విషయాలు మనకు గుర్తుండాలన్నా, అవి మరింత లోతుగా అర్ధం కావాలన్నా ఆ విషయా...

Read more »

ఉగాదికి తెలుగు సినిమా భావోద్వేగాలు.
ఉగాదికి తెలుగు సినిమా భావోద్వేగాలు.

తెలుగు సినిమాలలోని కొన్ని భావోద్వేగాలను ప్రదర్శించే సన్నివేశాలు ఉగాది పచ్చడిలా మీకోసం ! తెలుగు జాతి మనది ! ( తెలుగువారి ఐక్యత ) ఆప...

Read more »
 
Top