లాక్ డౌన్ కొనసాగించాలంటున్న కే.సీ.యార్ వ్యాఖ్యలతో ఏకీభవిస్తారా?
లాక్ డౌన్ కొనసాగించాలంటున్న కే.సీ.యార్ వ్యాఖ్యలతో ఏకీభవిస్తారా?

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర రావు కరోనాపై పోరాటానికి లాక్ డౌన్ పాటించాల్సిన సమయాన్ని పెంచాలంటున్నారు. కరోనా ప్రస్తుత స్థ...

Read more »

జోక్ అనేది ఎలా వుండాలి?
జోక్ అనేది ఎలా వుండాలి?

జోక్ అనేది ఎలా వుండాలి?  "విషాదం నుండి హాస్యం పుడుతుంది" అని విన్నాను నిజమేనా?  ఇది నిజం అయితే ఒకరి విషాదం మరొకరికి హా...

Read more »
 
Top