కరోనా కష్టకాలంలో ఎవరి గోల వారిదే..... జస్ట్ ఫర్ జోక్
కరోనా కష్టకాలంలో ఎవరి గోల వారిదే..... జస్ట్ ఫర్ జోక్

Read more »

ఊరిబయట మలవిసర్జన ఆగేదెప్పుడు ?
ఊరిబయట మలవిసర్జన ఆగేదెప్పుడు ?

పల్లెల్లో అజ్ఞానం వల్ల అభివృద్ధి కుంటుపడడం, దోపిడీకి ఎక్కువ అవకాశం కలగడం జరుగుతుంటుంది. అజ్ఞానం తాండవించే అంశాలలో నాకు బాగా చిరాక...

Read more »

ఆంధ్రప్రదేశ్ - తెలంగాణాలలో బీ.జే.పీ ఎక్కడ ఎక్కువగా బలమైన శక్తిగా తయారవుతుంది!?
ఆంధ్రప్రదేశ్ - తెలంగాణాలలో బీ.జే.పీ ఎక్కడ ఎక్కువగా బలమైన శక్తిగా తయారవుతుంది!?

- Palla Kondala Rao, 5-11-2014. * Re published -------------------------------------------------------- మంచిని పం(పెం)చడ...

Read more »

చెట్టు విలువని మీరూ ప్రచారం చేయండి !
చెట్టు విలువని మీరూ ప్రచారం చేయండి !

వృక్షో రక్షతి రక్షిత: ( shared from facebook ) ఈ ఇమేజ్ ని వీలయితే మీరూ ప్రచారం చేయండి. మీ ఇంట్లో ఏ శుభకార్యక్రమానికైనా ఉదాహరణకు మీ...

Read more »
 
Top