ఏంప్రో కలర్ ఇమేజ్ దొరికింది
ఏంప్రో కలర్ ఇమేజ్ దొరికింది

  నా చిన్ననాటి జ్ఞాపకం. మీలో చాలామందికీ ఇది తెలుసనుకుంటాను. ఏంప్రో గ్లూకోజ్ బిస్కట్స్ కలర్ ఇమేజ్ ఉంటే పంపగలరు. - పల్లా కొండలరావు...

Read more »
 
Top