పల్లె, ప్రకృతి అందాలను కాపాడుకోవాలి
పల్లె, ప్రకృతి అందాలను కాపాడుకోవాలి

పల్లెల్లో ప్రకృతి అందం-ఆనందం అనేక రూపాలలో కనపడుతుంది. పక్షులుకు సహజాతంగా ఉండే ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ గూడు అల్లడం. పొలం గట్లపై పంటకాలువల వద్ద...

Read more »
 
Top