మనిషి టెక్నాలజికి బానిస కాకుండా ఉండాలంటే!?
మనిషి టెక్నాలజికి బానిస కాకుండా ఉండాలంటే!?

టెక్నాలజీ బానిస కావాలి ! టెక్నాలజీకి బానిస కాకూడదు !! నేడు మనిషి వాస్తవ ప్రపంచం లో కంటే వర్చ్యువల్ ప్రపంచం లోనే ఎక్కువ గడుపుతున్నా...

Read more »

వ్యభిచారాన్ని చట్టబద్ధం చేస్తే పతితల ఉద్ధరణ జరుగుతుందా!?
వ్యభిచారాన్ని చట్టబద్ధం చేస్తే పతితల ఉద్ధరణ జరుగుతుందా!?

వ్యభిచారాన్ని చట్టబద్ధం చేస్తే పతితల ఉద్ధరణ జరుగుతుందా!? వట్టికోట అళ్వార్ స్వామి వ్రాసిన "ప్రజల మనిషి" నవలలో రాంభూపాల్ ర...

Read more »
 
Top