కరోనా కష్టకాలంలో మీకు క(అ)నిపించిన పాజిటివ్ అంశాలేమిటి?
కరోనా కష్టకాలంలో మీకు క(అ)నిపించిన పాజిటివ్ అంశాలేమిటి?

ఇది చాలాముఖ్యమైన అంశం. నేను ఇంతకు ముందు కరోనా నుండి ప్రపంచం నేర్వాల్సిన పాఠాలేమిటి? అని అడిగినపుడు మన బ్లాగర్లనుండి పెద్దగా స్పందన రా...

Read more »

మనిషిని జంతువుల నుండి వేరు చేసే అంశాలేమిటి?
మనిషిని జంతువుల నుండి వేరు చేసే అంశాలేమిటి?

'మనం మారగలం' అనే సబ్జెక్ట్ కోసం నాకున్న ఆలోచనకు మెరుగైన సలహాలు, సూచనలు, సమాచారం పొందడం ఈ టపా ఉద్దేశం. - పల్లా కొండల రావు.

Read more »
 
Top