కృషి విద్యాలయం - స్టడీ అవర్స్
కృషి విద్యాలయం - స్టడీ అవర్స్

కృషి విద్యాలయంలో సాయంత్రం పాఠశాల ముగిసిన అనంతరం సెలెక్టెడ్ క్లాసులు/విద్యార్ధులకు ఒక గంట పాటు స్టడీ అవర్స్ నిర్వహించడం జరిగేది. ప్ర...

Read more »
 
Top