ఇది నా స్వంత బ్లాగు. గతంలో నడిపిన వివిధ రకాల బ్లాగులన్నింటినీ కలిపి ఒకేబ్లాగుగా ఉంచాను. వాటికోసం ఇక్కడ నొక్కండి. ఈ బ్లాగులో నా అభిప్రాయాలు, అనుభవాలు, జ్ఞాపకాలు, పల్లెప్రపంచం పనులు, వార్తలు మీతో పంచుకుంటాను.
- పల్లా కొండల రావు.

Post a Comment

 
Top